top of page

אישה הולכת לאיבוד.

הלכתי לי לחפש שייכות. אולי אמצא אותה ברחובות ארצי אולי בעיר ילדותי או בביתי.

הלכתי לחפש את זהותי. אולי אמצא אותה בדמותי המשתקפת במראה בגופי או בזכרון הווייתי. אולי אמצא אותה במדינה בה נולדתי או במדינה ממנה הגעתי לכאן?

הלכתי לחפש הגיון שוויון שפיות חיבור

הלכתי לחפש את עצמי. הלכתי.


Comments


bottom of page